สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมกับ DevMountain และคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “DevMountain University: Live and Education in Future Tech”

วันที่ 25 มีนาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าคณะเ… Read More

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT Alumni Association) จัดกิจกรรม “Alumni Talk: Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist – What’s the Difference?”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สมาคมศิษย์เก่าค… Read More

[ภาพกิจกรรม] สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite: Strike…เพื่อน้อง” ครั้งที่ 4

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เ… Read More