วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล นำโดยคุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ อัปนายกสมาคมฯ จัดกิจกรรมฟุตบอล CS & ICT Football Matches 2019 ณ สนามฟุตบอล Winning 7 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT รุ่นต่างๆ โดยในงานมีศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

* ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2

* ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 7

* ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 5