ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านการเก็บข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อบังคับสมาคมฯ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 • ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท โดยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
  ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  “สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-241641-2
  และส่งอีเมล ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล muictalumni@gmail.com หรือ natnicha.pla@mahidol.ac.th

  ช่องทางที่ 2 ยื่นใบสมัคร และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

* หากสมาคมฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-4410909 ต่อ 109 หรือ อีเมล muictalumni@gmail.com หรือ natnicha.pla@mahidol.ac.th

2. ใบสมัคร

3. ค่าสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก ค่าบำรุงสมาคม (บาท) หมายเหตุ
สมาชิกสามัญ 500 สมาชิกตลอดชีพ
สมาชิกวิสามัญ 500 สมาชิกตลอดชีพ
ยุวสมาชิก 300 ค่าสมัคร 300 บาท เมื่อจบการศึกษา ชำระค่าบำรุงสมาคม 200 บาท จะได้เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าบำรุง บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งได้รับเชิญจากสมาคม

4. สิทธิประโยชน์

1. Connection & community ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง จากบริษัท IT ชั้นนำของเมืองไทย และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหากท่านต้องการศึกษาต่อ
2. สิทธิเข้าร่วมอบรม / สัมมนา / กิจกรรมที่สมาคมศิษย์เก่า ICT จัดขึ้น ในราคาพิเศษ
3. สิทธิในการรับทราบข่าวสารของคณะฯ และของสมาคมฯ ส่งตรงถึงท่านผ่านทางอีเมล และ social media ต่างๆ
4. กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง เช่น กอล์ฟ โบว์ลิ่ง ฟุตบอล
5. Promotion พิเศษต่างๆ สำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ICT เท่านั้น