สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT Alumni Association) จัดกิจกรรม “Alumni Talk: Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist – What’s the Difference?”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สมาคมศิษย์เก่าค… Read More