กองทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล

 • จัดตั้ง: เดือนพฤษภาคม 2559
 • วัตถุประสงค์: เพื่อนำรายได้ มาใช้ในการบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การดำเนินงานที่ผ่านมา: สมาคมฯ นำเงินบริจาคในส่วนนี้มาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ศิษย์เก่า และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะ ICT ได้แก่
  • โบว์ลิ่งการกุศล
  • ฟุตบอล MUICT & CS Football Matches
  • คืนสู่เหย้า
  • แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
  • สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เช่น กิจกรรม Open House, กิจกรรม Stand Cheer, กิจกรรม English Public Speaking เป็นต้น

 

 

 • บริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • บริจาคผ่านบัญชี สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 333-241641-2 ไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
  • บริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล”  ซึ่งสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า โดยสามารถบริจาคผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขา เสือป่า เลขที่ 027-2-98643-6
  • ธนาคารธนชาต สาขา ศาลายา เลขที่ 298-6-02006-5
  • ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 012-7-04897-3
  • ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 959-0-06344-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่ 016-4-12541-7
 • ใบตอบรับบริจาคกองทุน