กองทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

 • จัดตั้ง: กันยายน 2559
 • วัตถุประสงค์: เพื่อนำรายได้จากกองทุนนี้ มาใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • บริจาคผ่านบัญชี สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 333-241641-2 ไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
  • บริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล”  ซึ่งสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า โดยสามารถบริจาคผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขา เสือป่า เลขที่ 027-2-98643-6
  • ธนาคารธนชาต สาขา ศาลายา เลขที่ 298-6-02006-5
  • ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 012-7-04897-3
  • ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 959-0-06344-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่ 016-4-12541-7
 • ใบตอบรับการบริจาคกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา