บริจาคเพื่อสนับสนุนคณะ ICT

  • บริจาคเพื่อการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
    โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิย์ สาขาศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-3-00325-6
    และส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่ในการออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี
    มาที่อีเมล pornchanok.pho@mahidol.ac.th และ palot.tri@mahidol.ac.th