วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite: Strike…เพื่อน้อง” ครั้งที่ 4 ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า บรรยากาศในงาน มีศิษย์เก่า CS ศิษย์เก่า ICT คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะ ICT และบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 ทีม โดยผลการแข่งขันในแต่ละประเภท มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ทีมของคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ศิษย์เก่า CS ป.ตรี รุ่น 6 ป.โท รุ่น 3
  • รางวัลชนะเลิศประเภททีมทั่วไป และทีมสมาชิก + ยุวสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ ทีมจากงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ คุณสัญชัย มีพร้อม จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ คุณลาวัณย์ จงอักษร จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลบู้บี้ ประเภททีม ได้แก่ ทีมจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลล้างท่อใสแจ๋ว ประเภทบุคคล ได้แก่ คุณปาลนา วงศ์วาน จากทีมคุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล