วันที่ 23 มิถุนายน 2562 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ วาระปีพ.ศ. 2560 – 2562 จัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ประจำปี 2561 ณ ห้อง IT 404 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา รวมทั้งหารือกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นในปี 2562 – 2563 ร่วมกัน และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มีการเลือกนายกสมาคมฯ ท่านใหม่แทนคุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบัน เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2562 – 2564 คือ คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆ น้องๆ ในสมาคมฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 2 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล วาระปีพ.ศ. 2562 – 2564 ไว้ ณ โอกาสนี้