วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT และ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะ ICT ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดร้าน “I See Tea” ร่วมกับคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ กรรมการบริษัท เอ็ม คอฟฟี่ จำกัด และที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล และคุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย กรรมการบริษัทฯ และนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยศิษย์เก่า CS ศิษย์เก่า ICT คณาจารย์ และบุคคลากร ณ หน้าตึก คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

บริษัท เอ็ม คอฟฟี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขายชา กาแฟ ขนม และอาหารว่าง โดยได้ดำเนินการเปิดร้านสาขาแรกในนามร้าน “I See Tea” ณ หน้าตึก คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ซึ่งได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะ ICT ได้มีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริหารจัดการร้านร่วมกัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัท เอ็ม คอฟฟี่ จำกัด ยังได้มอบรางวัลให้แก่คุณนภัสกร พิศาลายน ศิษย์เก่า ICT รุ่น 11 ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อร้าน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท อีกด้วย