ภาพบรรยากาศ สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะ ICT ม.มหิดล

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Grand Auditorium คณะ ICT ศาลายา