กิจกรรมดีๆ ที่สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักศึกษาคณะ ICT โดยท่านสามารถบริจาคได้ตลอดทั้งปี

ช่วยกันส่งน้องๆ เรียนกันเยอะๆ ได้บุญ และสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า (บริจาคแล้ว ส่งสำเนา pay-in slip มาเพื่ออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ที่ Email: natnicha.pla@mahidol.ac.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่า ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-441-0909

The more you give, the more you get. Let’s donate for our ICT students!

แบบตอบรับบริจาค

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์