ภาพบรรยากาศ สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล

ตั้งบูธรับสมัครสมาชิก ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

และงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ คณะ ICT ศาลายา