ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite: Strike…เพื่อน้อง ครัั้งที่ 3”

วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดา