กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล CS & ICT Reunite: Strike … เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดา (แนบโปสเตอร์)

The Charity Bowling event “CS & ICT Reunite…Strike for ICT Students #3”.

Date: Sunday 9th September 2018

Time: 9.30 – 14.00 hrs.

Venue: BLU-O RHYTHM & BOWL, Esplanade Ratchada