ภาพบรรยากาศสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมแนะนำสมาคมฯ

ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

ณ ห้อง Grand Auditorium คณะ ICT ศาลายา