ภาพบรรยากาศสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล

สนับสนุนกิจกรรม Public Speaking ของนักศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ณ สวนไผ่ ชั้น 1 คณะ ICT ศาลายา