ภาพบรรยากาศ งานคืนสู่เหย้า MUICT & CS Reunion

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ณ ห้อง Grand Auditorium คณะ ICT ศาลายา