ภาพบรรยากาศ สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล

จัดงานกตเวทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส

วันที่ 27 ตุลาคม 2561

ณ ร้าอาหาร T-House พระราม 6