วันที่ 29 มกราคม 2563 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการสมัครงาน แก่น้องๆ นักศึกษาคณะ ICT ในงาน Job & Education Fair @ ICT Mahidol ครั้งที่ 11 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 4 คณะ ICT ศาลายา