วันที่ 9 มีนาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล นำโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมกับคณะ ICT (ทีมสร้างสุข) นำโดย ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน บริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และบริจาคยางยืดเพื่อใช้ออกกำลังกายให้แก่คนไข้ในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์ สุรพงษ์ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร

โดยเงินที่นำมาบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลในครั้งนี้ มาจากดำริของคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ที่ได้จัดทำหนังสือ “ด้านมืดของการลงทุนคอนโด” ซึ่งรายได้ 1 ใน 3 ส่วน จากการขายหนังสือเล่มนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้แก่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งเงินบริจาคในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเงินที่ได้มาจากการขายหนังสือแล้ว ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะ ICT และ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะ ICT รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า CS ศิษย์เก่า ICT และผู้มีจิตศรัทธา ยังได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลในครั้งนี้ด้วย รวมยอดบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 83,999 บาท

ส่วนยางยืดออกกำลังกาย ที่นำมาบริจาคนี้ มาจากกิจกรรมสร้างสุขของคณะ ICT ”ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาสอนบุคลากรและนักศึกษาของคณะ ทำอุปกรณ์ยางยืด เพื่อนำมาบริจาคให้แก่คนไข้ในโรงพยาบาลใช้ออกกำลังกาย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้สาธิตวิธีการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยอีกด้วย

หลังจากเสร็จกิจกรรมที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ยังได้ให้เกียรติพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านล่องเรือชมบรรยากาศคลองดำเนินสะดวก แวะชิมลำไยสดๆ จากสวน และปิดท้ายด้วยการไหว้พระขอพรหลวงพ่อโต ณ วัดหลักสี่ จ.สมุทรสาคร